کابل KVM سه به یک و 3 متری ادیمکس مدل EK-C30D سازگار با EK-08RE و EK-16RE

Edimax EK-C30D 3-in-1 3M Cables for EK-08RE and EK-16RE

• کابل 3 متری کمبو سازگار با Edimax EK-08RE / EK-16RE • دارای کدگذاری رنگی برای تشخیص آسان • عدم گره خوردن کابل ها در یگدیگر